sered

Oblúkové okná pre nás nepredstavujú problém - dokonca ani v zostavách s väčším zasklením, ako tomu bolo na realizácii projektu v Seredi. Náš technik navrhol také riešenia, ktoré boli v súlade s predstavou investora a tiež spĺňali výrobné parametre.