1. Nové okná a dvere sú olepené ochrannou fóliou a informačnými nálepkami, ktoré treba ihneď po montáži alebo pred  montážou odstrániť, aby neprichádzalo k silnému prilnutiu fólie k podkladu. Okná a dvere by sa mohli pri neskoršom mechanickom odstraňovaní fólie a nálepiek poškriabať.
  2. Vždy čistite  výrobky opatrne za výdatného máčania vodou, aby neprišlo k mechanickému poškodeniu. Je zakázané používať k čisteniu okien a dverí chemické čistiace prípravky.
  3. Kovanie ako sú pánty, zatvárací mechanizmus (celoobvodové kovanie na krídle) je potrebné minimálne 1x ročne mazať kapkou mazacieho oleja.
  4. Pri realizácii omietok, oprave vnútorného ostenia alebo akýchkoľvek stavebných prácach nesmie v žiadnom prípade dôjsť k znečisteniu alebo zaneseniu komponentov kovania omietkovinou, maltou a pod.
  5. Na kovanie je  potrebné používať iba také čistiace a ošetrovacie prostriedky, ktoré nenarušia ochranu proti korózii.
  6. Pozor pri brúsení a pílení karbofrézkou! Aj malé iskričky poškodia (spália) sklo.
  7. Po znečistení maltou, omietkou a pod. je potrebné ihneď očistiť štetkou a vodou ešte pred ich zaschnutím. Čistenie po zaschnutí môže spôsobiť poškodenie povrchov profilov a skla.
  8. Odvodňovacie drážky je potrebné pravidelne čistiť , aby sa predišlo k zatekaniu výrobkov.